Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

educatie - primair onderwijs

Primair onderwijs

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is een permanente plek voor reflectie en dialoog over vrijheid, veiligheid en vriendschap. Voor schoolklassen en groepen is een uniek educatief programma ontwikkeld dat een gezicht geeft aan de persoonlijke verhalen die verbonden zijn aan Het Apeldoornsche Bosch, de oorlogsgebeurtenissen, de ontruiming in 1943 en de betekenis in heden en verleden.

Hanna's reis

Het kinderboek Hanna’s reis vormt de basis van ons onderwijsprogramma van het primaire onderwijs. Het vertelt het verhaal van een meisje dat terechtkomt in Het Apeldoornsche Bosch op de afdeling voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Het is 1942 en in Amsterdam worden de Joden uit hun huizen gehaald. Zo ook Hanna’s familie. Terwijl de situatie in het westen van het land verslechtert, lijken de Joden in Het Apeldoornsche Bosch relatief veilig. Tot de inrichting in de nacht 21 op 22 januari 1943 abrupt ontruimd wordt. Wie geen gelegenheid ziet om te vluchten, moet mee. De trein gaat rechtstreeks naar vernietigingskamp Auschwitz.

Het boek Hanna’s reis is in 2012 in opdracht van CODA geschreven door Martine Letterie. Het verhaal van Hanna is gebaseerd op de levensgeschiedenis van Greta Swart. Zij is vijftien jaar oud als ze uit Amsterdam vertrekt en opgenomen wordt in Paedagogium Achisomog, de jeugdafdeling van Het Apeldoornsche Bosch. Haar verhaal is verwerkt in de tentoonstelling in Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch.

Bij het boek Hanna’s reis is lesmateriaal ontwikkeld dat voorbereidt op een bezoek aan het Herinneringscentrum. Met dit programma worden leerlingen uitgedaagd om de puzzelstukjes die gezamenlijk de geschiedenis van Het Apeldoornsche Bosch vormen, te combineren en met elkaar in gesprek te gaan. Het programma staat op zichzelf en kan in de klas of onder begeleiding van een CODA docent in het Herinneringscentrum gevolgd worden.

Dit programma kan aangepast worden voor de onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs.

Voor de docent
Download de voorbereidingsles in PDF hier en bijbehorende Powerpoint hier.

Educatieve uitgave

Het kind is er niet meer. Deze tekst staat geschreven op de muur van de Joodse School in Leeuwarden. Een korte zin met een grote betekenis die raakt aan het lot, de gruwelijkheden en de dood van veel Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Een zwaar thema dat rust op vele aangrijpende verhalen die vragen om in- en begeleiding in schoolcurricula die de Tweede Wereldoorlog als onderwerp hebben. Hoe maak je leerlingen in groep 7/8 bekend met de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en met bijvoorbeeld de verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn, die woonden en speelden op precies dezelfde plekken waar de leerling zelf ook spelen en wonen?  

De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn, Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch en CODA houden zich actief bezig met de geschiedenis van de Joodse inwoners van Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een aantal educatieprogramma’s, gastlessen, het boek Hanna’s reis en een bezoek aan het Herinneringscentrum dat op verschillende manieren aangeboden wordt aan onder andere de basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Naar aanleiding van herhaald verzoek van leerkrachten om lesmateriaal te ontwikkelen dat aandacht besteedt aan de Tweede Wereldoorlog in aanvulling op het bestaande programma van Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is onlangs een educatie uitgave verschenen voor groep 7/8. In deze uitgave op A5 formaat wordt een aantal verhalen verteld van en over kinderen in de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn.

De uitgave opent met het verhaal van Petra Haasnoot-Benjamins die als kind in Apeldoorn de oorlog meemaakte. Daarna volgt een aantal verhalen van Joodse kinderen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 18 jaar. Met foto’s, illustratie, kaarten van Apeldoorn met daarop aangeven waar zij woonden en omgevingsinformatie worden de verhalen van de Joodse kinderen naar de belevingswereld van de leerlingen gebracht. Elk verhaal sluit af met een drietal verdiepingsvragen die ingaan op thema’s als vriendschap, vrijheid, veiligheid en vluchten en die aanzetten tot gesprek tussen de leerlingen onderling en in klassenverband. Met de verhalen van kinderen in grofweg dezelfde leeftijdscategorie die ook in dezelfde gemeente woonden, worden het inlevingsvermogen en begrip van de geschiedenis vergroot.

De educatieve uitgave kan fungeren binnen het bestaande curriculum, als aanvulling dienen op Hanna’s reis, voorbereiden op een bezoek aan Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch en/of als opmaat dienen naar 4 en 5 mei.

Bekijk hier een preview van de uitgave.

De prijsstelling is als volgt:

€ 5,- per los exemplaar in het Herinneringscentrum en CODA Winkel
€ 3,50 per boekje in een set van 4 exemplaren
€ 2,50 per stuk bij een afname van vanaf ca. 20/25 exemplaren

Heeft u vragen over de educatieve uitgave? Neem dan contact op educatie@coda-apeldoorn.nl.

direct naar

Verhalen

lees verder

Educatie

lees verder

Getuigenissen

lees verder

Steun ons!

lees verder

Agenda

Datum
27.6.2024
Betreft
Gedenksteenlegging
Ontvangstlocatie
Jachtlaan 140
Tijdstip
15:00
Locatie(s) steenleggingen

Jachtlaan 140

lees verder
Datum
30.6.2024
Betreft
Gedenksteenlegging
Ontvangstlocatie
Reigersweg 124
Tijdstip
17:00
Locatie(s) steenleggingen

Reigersweg 124

lees verder
bekijk volledige agenda

Draai je telefoon
voor de beste beleving